WEBSITE EXCLUSIVES

Enjoy brushing your teeth with our website exclusive offers

November promotion

Website Offer

ยิ้มรับสุข 4 ต่อ

> ต่อที่ 1 ซื้อครบ 500 บาท จัดส่งฟรี
> ต่อที่ 2 ซื้อครบ 1,000 บาท ฟรี แปรงสีฟัน smart หรือ *แปรงสีฟัน ortho 1 ด้าม
(*แถมแปรงสีฟัน ortho เฉพาะตะกร้าที่มีสินค้าสำหรับคนจัดฟันอย่างน้อย 1 ชิ้น ได้แก่ แปรงสีฟัน CS 5460 Ortho, แปรงกระจุก CS 1009, CS 708, ชุด Ortho Kit, ชุดแปรงสีฟันพกพาสำหรับคนจัดฟัน)
> ต่อที่ 3 ซื้อครบ 2,000 บาท ฟรี ยาสีฟัน [BE YOU.] ขนาด 10 ml 3 หลอด (คละสี)
> ต่อที่ 4 ซื้อครบ 3,000 บาท ฟรี เซ็ตยาสีฟัน [BE YOU.] 1 เซ็ต

ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

free shipping cps n brush

Website Offer

CPS Prime & Toothbrush

จัดส่งฟรี เมื่อซื้อแปรงซอกฟัน CPS Prime
คู่กับ แปรงสีฟันแบบใดก็ได้

(ยกเว้นสินค้าประเภท set และ แปรงกระจุก Single)

ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563