CS 5460 ULTRA SOFT

205 ฿

CURAPROX CS 5460 ultra soft แปรงสีฟันที่ทำให้คุณอยากแปรงฟัน ขนแปรงปลายมน หน้าตัดตรง ให้สัมผัสนุ่มและแน่นด้วยเส้นใย CUREN® (คูเรน) มากถึง 5,460 เส้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่มากกว่า
มีสีสันให้เลือก 36 สี

Surprise (สุ่มสี)Surprise (สุ่มสี)
A1 (ด้ามขาว/ขนน้ำเงิน)A1 (ด้ามขาว/ขนน้ำเงิน)
A2 (ด้ามขาว/ขนส้ม)A2 (ด้ามขาว/ขนส้ม)
A3 (ด้ามขาว/ขนชมพู)A3 (ด้ามขาว/ขนชมพู)
B1 (ด้ามเขียว/ขนเขียว)B1 (ด้ามเขียว/ขนเขียว)
B2 (ด้ามเขียว/ขนชมพู)B2 (ด้ามเขียว/ขนชมพู)
B3 (ด้ามเขียว/ขนส้ม)B3 (ด้ามเขียว/ขนส้ม)
C1 (ด้ามเขียวคราม/ขนชมพู)C1 (ด้ามเขียวคราม/ขนชมพู)
C2 (ด้ามเขียวคราม/ขนส้ม)C2 (ด้ามเขียวคราม/ขนส้ม)
C3 (ด้ามเขียวคราม/ขนเขียว)C3 (ด้ามเขียวคราม/ขนเขียว)
D1 (ด้ามฟ้าอ่อน/ขนเขียว)D1 (ด้ามฟ้าอ่อน/ขนเขียว)
D2 (ด้ามฟ้าอ่อน/ขนส้ม)D2 (ด้ามฟ้าอ่อน/ขนส้ม)
D3 (ด้ามฟ้าอ่อน/ขนน้ำเงิน)D3 (ด้ามฟ้าอ่อน/ขนน้ำเงิน)
E1 (ด้ามฟ้าเข้ม/ขนส้ม)E1 (ด้ามฟ้าเข้ม/ขนส้ม)
E2 (ด้ามฟ้าเข้ม/ขนเขียว)E2 (ด้ามฟ้าเข้ม/ขนเขียว)
E3 (ด้ามฟ้าเข้ม/ขนชมพู)E3 (ด้ามฟ้าเข้ม/ขนชมพู)
F1 (ด้ามน้ำเงิน/ขนเขียว)F1 (ด้ามน้ำเงิน/ขนเขียว)
F2 (ด้ามน้ำเงิน/ขนเหลือง)F2 (ด้ามน้ำเงิน/ขนเหลือง)
F3 (ด้ามน้ำเงิน/ขนชมพู)F3 (ด้ามน้ำเงิน/ขนชมพู)
G1 (ด้ามเหลือง/ขนส้ม)G1 (ด้ามเหลือง/ขนส้ม)
G2 (ด้ามเหลือง/ขนเหลือง)G2 (ด้ามเหลือง/ขนเหลือง)
G3 (ด้ามเหลือง/ขนน้ำเงิน)G3 (ด้ามเหลือง/ขนน้ำเงิน)
H1 (ด้ามส้ม/ขนส้ม)H1 (ด้ามส้ม/ขนส้ม)
H2 (ด้ามส้ม/ขนเหลือง)H2 (ด้ามส้ม/ขนเหลือง)
H3 (ด้ามส้ม/ขนน้ำเงิน)H3 (ด้ามส้ม/ขนน้ำเงิน)
I1 (ด้ามชมพูเข้ม/ขนชมพู)I1 (ด้ามชมพูเข้ม/ขนชมพู)
I2 (ด้ามชมพูเข้ม/ขนเหลือง)I2 (ด้ามชมพูเข้ม/ขนเหลือง)
I3 (ด้ามชมพูเข้ม/ขนเขียว)I3 (ด้ามชมพูเข้ม/ขนเขียว)
J1 (ด้ามชมพูอ่อน/ขนชมพู)J1 (ด้ามชมพูอ่อน/ขนชมพู)
J2 (ด้ามชมพูอ่อน/ขนเหลือง)J2 (ด้ามชมพูอ่อน/ขนเหลือง)
J3 (ด้ามชมพูอ่อน/ขนเขียว)J3 (ด้ามชมพูอ่อน/ขนเขียว)
K1 (ด้ามม่วงอ่อน/ขนเขียว)K1 (ด้ามม่วงอ่อน/ขนเขียว)
K2 (ด้ามม่วงอ่อน/ขนเหลือง)K2 (ด้ามม่วงอ่อน/ขนเหลือง)
K3 (ด้ามม่วงอ่อน/ขนน้ำเงิน)K3 (ด้ามม่วงอ่อน/ขนน้ำเงิน)
L1 (ด้ามม่วงเข้ม/ขนเขียว)L1 (ด้ามม่วงเข้ม/ขนเขียว)
L2 (ด้ามม่วงเข้ม/ขนชมพู)L2 (ด้ามม่วงเข้ม/ขนชมพู)
L3 (ด้ามม่วงเข้ม/ขนส้ม)L3 (ด้ามม่วงเข้ม/ขนส้ม)
ล้างค่า
รหัสสินค้า: BB1001 หมวดหมู่: